top of page
00:00 / 02:44
három láb_edited.png
banya.jpeg
nandu.jpg

Három Székláb

Banya

A nandu

Szókincs :

‣ tőszámnevek

‣ szabályos, köznapi igék

Nyelvtan :

‣ egyszerű jelen idejű. mondatszerkesztés

‣ -on,  -en,  -ön,  és 

-ban,  -ben gyakorlása

‣ Szókicsfejlesztés

szinonímákkal

‣ Szókincs : madárfajták

‣ Szókincsfejlesztő játékok meghatározásokkal

‣ beevezetés  a sorszámnnevek világába

pelican.jpg
rigo.jpg

Jonatán, a kapitány

Ha a világ
rigó lenne

börönd ödön. .jpg

Bőrönd Ödön

Szókincs :

‣ égtájak, kontinensek

‣ tő- és  sorszámnevek

Szókincs :

‣ köznapi igék

Nyelvtan :

‣ jelen idejű feltétees mód

‣ magas  és mély magánhangzók

Hangtan :

‣az o, ó és ö, ő betűk megkülönböztetése

Szókincsfejlesztés:

‣hallás  után azonosítandó meghatározások

bottom of page